C. Galante – Piccole serenate alla Luna calante

A, Ghidoni – Classical Fugue goes Jazz

M. Montesardo – Bramea Europea

D. D’Ambrosio – Mutazioni di una trota

J. Brahms – Danza Ungherese N.6

S. Nichifor – Klezmer Dance

A. Piazzolla – Ave Maria

T. Procaccini – Marionette

C. Saint-Saëns – Tarantella Op.6

D. D’Ambrosio – Miniatura di Perle

Tutti i diritti riservati ©2017
Webmaster: Giordano Muolo